مغز کله ایران امور خارجه ظریف وزیر خارجه

مغز کله: ایران امور خارجه ظریف وزیر خارجه آتن چین مجمع تمدنهای کهن

گت بلاگز اخبار اجتماعی ماهی 400هزار تومان!

بسته کامل درمانی جهت هر معتاد که مشمول بر هزینه دارو، روان درمانی، مشاوره، مددکاری و … هست، حداقل ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

ماهی 400هزار تومان!

ماهی 400هزار تومان!

عبارات مهم : معتاد

بسته کامل درمانی جهت هر معتاد که مشمول بر هزینه دارو، روان درمانی، مشاوره، مددکاری و … هست، حداقل ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

ماهی 400هزار تومان!

واژه های کلیدی: معتاد | درمانی | مشاوره | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog