مغز کله ایران امور خارجه ظریف وزیر خارجه

مغز کله: ایران امور خارجه ظریف وزیر خارجه آتن چین مجمع تمدنهای کهن

گت بلاگز اخبار اجتماعی آیا کسی از من راجع به کم کردن فقر نمی‌پرسد؟ ، تصویر العمل ربیعی به محورهای استیضاح

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: متاسفم که این وزارتخانه بزرگ اجتماعی که فعالیت های فراوان و تصمیمات بزرگی راجع به حقوق مددجویان، سبد غذا جهت افراد دارای سوء

آیا کسی از من راجع به کم کردن فقر نمی‌پرسد؟ ، تصویر العمل ربیعی به محورهای استیضاح

تصویر العمل ربیعی به محورهای استیضاح/ آیا کسی از من راجع به کم کردن فقر نمی پرسد؟

عبارات مهم : ماشین

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: متاسفم که این وزارتخانه بزرگ اجتماعی که فعالیت های فراوان و تصمیمات بزرگی راجع به حقوق مددجویان، سبد غذا جهت افراد دارای سوءتغذیه، بازماندگان از تحصیل و یا کم کردن فقر می گیرد؛ ولی هیچگاه کسی راجع به این موارد از من به عنوان وزیر سوالی نمی پرسد و فقط من را به شکل شرکت شستا می بینند.

ایرنا نوشت: علی ربیعی افزود: وزارت تعاون در بخش های متفاوت اجتماعی فعالیت های گسترده دارد و به عنوان یک نهاد اجتماعی است ولی متاسفانه همه من را به شکل شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) می بینند.

وی اظهار کرد: وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه بزرگ اجتماعی است و متاسفم که بعضی افراد؛ هیچگاه این وزارتخانه را با دید اجتماعی ندیده اند.

آیا کسی از من راجع به کم کردن فقر نمی‌پرسد؟ ، تصویر العمل ربیعی به محورهای استیضاح

ربیعی گفت: ربیعی اعتقاد هست، با گروههای اجتماعی مختلفی مانند معلولان، زنان سرپرست خانوار، رهایافتگان از اعتیاد، خانواده های زندانیان فعالیت دارم که اگر یک اپسیلون تصمیم درست راجع به آنها گرفته شود، روی اوضاع زندگی و معیشتی آنها بسیار اثرگذار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ذکر خاطره ای گفت: زمستان ها که هوا خیلی سرد بود با اتوبوس به مدرسه می رفتم، بقیه سال را پیاده می رفتم، در هوای سرد بخصوص زمستان ها تلاش می کردم با اتوبوس به مدرسه خودم برم، کلاس هفتم بود، شاگرد زد به بغل ماشین و به شوفر گفت نگهدارید یک «دو زاری» در حال غلت خوردن هست، آن وقت بلیط «دو زار» بود، روی پنجه پای خودم رفتم که نگاه کنم چطوری این پیرمرد معتاد «دو زاری» را می بیند که داره غلت می خورد، ولی دیدم یک آدم چاق دارد می دود که سوار ماشین بشود، ما پدیده ها را به هر شکلی که علاقه مند هستیم می بینیم و شاگرد آن شوفر، فردی را که جهت سوار شدن به ماشین می دوید را به شکل «دو زاری» می دید و نمی دانم آیا من را به شکل شستا می بینند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: متاسفم که این وزارتخانه بزرگ اجتماعی که فعالیت های فراوان و تصمیمات بزرگی راجع به حقوق مددجویان، سبد غذا جهت افراد دارای سوء

ربیعی تاکید کرد: این وزارتخانه اجتماعی که هر حرکتش به عنوان حرکتی در جهت ایجاد آرامش افراد تحت نهادهای حمایتی است و سرمایه های عظیم اجتماعی مانند کارگران را دارد، جای پرسش است که آیا به این شکل دیده می شود و هیچگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی به این وزارتخانه نگریسته نمی شود.

وی تاکید کرد: از سال 1356 من روزنامه کارگری چاپ کردم و مقاله نوشتم و این سرمایه اجتماعی بوده که من با خودم آورده ام و به جاهایی رفتم که دیدی از امنیت اجتماعی پیدا کرده ام و کتاب «مطالعات امنیت ملی» من به چاپ پنجم در دوره دولت آقای احمدی نژاد رفت، دید وسیع در این شرایط اجتماعی کشور پیدا کردم و من اکنون بخاطر آن «دو زاری» دارم مورد پرسش قرار می گیرم.

آیا کسی از من راجع به کم کردن فقر نمی‌پرسد؟ ، تصویر العمل ربیعی به محورهای استیضاح

واژه های کلیدی: ماشین | فعالیت | علی ربیعی | وزیر تعاون | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog