مغز کله ایران امور خارجه ظریف وزیر خارجه

مغز کله: ایران امور خارجه ظریف وزیر خارجه آتن چین مجمع تمدنهای کهن

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بازار آپارتمان‌های نوساز پایتخت

متولیان و کارشناسان بازار مسکن معتقدند یکی از شروط مهم جهت ورود دوباره بازار مسکن به دوره رونق، مصرفی ماندن این بخش هست. به تعبیر دیگر علی رغم دوره‌های گذشته که

بازار آپارتمان‌های نوساز پایتخت

بازار آپارتمان های نوساز پایتخت

عبارات مهم : بازار

متولیان و کارشناسان بازار مسکن معتقدند یکی از شروط مهم جهت ورود دوباره بازار مسکن به دوره رونق، مصرفی ماندن این بخش هست. به تعبیر دیگر علی رغم دوره های گذشته که ورود بازار مسکن به فاز رونق با زیاد کردن حجم فعالیت های سوداگرانه همراه بوده باید در این دوره از طریق ایجاد یک رونق تدریجی و آرام، فضا جهت فعالیت سفته بازان ایجاد نشود.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ این در حالی است که بررسی های میدانی از فایل آپارتمان های نوساز بازار مسکن پایتخت نشان می دهد هم اکنون تعدادی از فروشندگان و مالکان املاک مسکونی نوساز با انگیزه کسب سود حداکثری، قیمت پیشنهادی ملک خود را بسیار متفاوت از قیمت میانگین منطقه اعلام می کنند.

به عنوان مثال مالک یک آپارتمان نوساز در منطقه وحیدیه ملک ۷۶ متری خود را مترمربعی ۳میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت گذاری کرده هست، این در حالی است که محدوده قیمتی موردقبول جهت آپارتمان های نوساز این منطقه تا مترمربعی ۳ میلیون و ۲۰۰هزار تومان هست. همین طور در محدوده پاسداران آپارتمان نوساز با زیربنای ۵۹ متر، معادل ۱۱ میلیون تومان در هر مترمربع قیمت گذاری شده است هست. ولی به گفته مشاوران املاک این منطقه این قیمت پیشنهادی اوج بوده و در این منطقه قیمت پیشنهادی آپارتمان های مشابه حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

بازار آپارتمان‌های نوساز پایتخت

با نگاهی به اوضاع قیمت های پیشنهادی آپارتمان های نوساز در بعضی مناطق پایتخت، کارشناسان پیشنهاد می کنند متقاضیان خرید با اطلاع کامل از محدوده قیمتی مورد قبول در هر منطقه، جهت خرید اقدام کنند. در جدول نبض بازار امروز قیمت پیشنهادی آپارتمان های نوساز ارائه شده است که بخش زیادی از آنها بالاتر از قیمت میانگین منطقه هستند.

متولیان و کارشناسان بازار مسکن معتقدند یکی از شروط مهم جهت ورود دوباره بازار مسکن به دوره رونق، مصرفی ماندن این بخش هست. به تعبیر دیگر علی رغم دوره‌های گذشته که

واژه های کلیدی: بازار | میلیون | آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog