مغز کله ایران امور خارجه ظریف وزیر خارجه

مغز کله: ایران امور خارجه ظریف وزیر خارجه آتن چین مجمع تمدنهای کهن

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی استیضاح دیروز،استیضاح نظام بود، نه علی ربیعی / نماینده امضاکننده استیضاح وزیر کار

محمد قسیم عثمانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کشور عزیزمان ایران نوشت که “مجلس یک وزیر کابینه را از کار برکنار کرد و حالا باید منتظر بود و دید که کابینه دو

استیضاح دیروز،استیضاح نظام بود، نه علی ربیعی / نماینده امضاکننده استیضاح وزیر کار

نماینده امضاکننده استیضاح وزیر کار: استیضاح دیروز،استیضاح نظام بود، نه علی ربیعی

عبارات مهم : ایران

محمد قسیم عثمانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کشور عزیزمان ایران نوشت که “مجلس یک وزیر کابینه را از کار برکنار کرد و حالا باید منتظر بود و دید که کابینه دوازدهم چگونه تکمیل خواهد شد. به عنوان کسی که نامم جزو امضاکنندگان استیضاح آقای ربیعی بود اعتقاد هستم که شرایط فعلی کشور چندان جهت این استیضاح مناسب نبود و به همین علت با جدیت آن را پیگیری نکردم.

اما مهمتر از بحث هایی چون اختلاف بر سر وقت مناسب استیضاح و یا مثبت و منفی بودن رأی مثبت به این طرح باید به محتوای جلسه برگزار شده است توجه کرد. در واقع آنچه در این جلسه اتفاق افتاد نه استیضاح وزیر کار بلکه استیضاح نظام بود.

استیضاح دیروز،استیضاح نظام بود، نه علی ربیعی / نماینده امضاکننده استیضاح وزیر کار

اتفاقی که دیروز رخ داد این بود که اولاً این استیضاح وارد مسیری شد که مخالفان وزیر ظاهراً بدون فایده سنجی چندان منطقی، ترجیح دادند از هر روشی جهت کنار زدن وزیر استفاده کنند. ولی باز هم این عنوان مسأله مهم نیست. مسأله مهم جایی است که از حیثیت نظام جهت برکناری آقای ربیعی هزینه شد و آنچه تبدیل به بهای این برکناری شد، چیزی جز پایین تر آوردن سطح اعتماد عمومی نبود.

کشور عزیزمان ایران

محمد قسیم عثمانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کشور عزیزمان ایران نوشت که “مجلس یک وزیر کابینه را از کار برکنار کرد و حالا باید منتظر بود و دید که کابینه دو

واژه های کلیدی: ایران | استیضاح | علی ربیعی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog