مغز کله ایران امور خارجه ظریف وزیر خارجه

مغز کله: ایران امور خارجه ظریف وزیر خارجه آتن چین مجمع تمدنهای کهن

مجلس نمایندگان برزیل خواهان استیضاح رئیس‌جمهور این کشور شد

پس از افشاگری‌های اخیر رسانه‌ها راجع به پیشنهاد رشوه میشل تمر به مدیر پیشین مجلس برزیل، قانونگذاران این کشور خواستار استیضاح تمر شدند. به گزا..

ادامه مطلب