مغز کله ایران امور خارجه ظریف وزیر خارجه

مغز کله: ایران امور خارجه ظریف وزیر خارجه آتن چین مجمع تمدنهای کهن

عدم نیازمندی آموزش کشور به اسناد بیگانه ، سند2030 از نظر سکولار پذیرفتنی است

نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سند2030 فقط از نظر سکولار مورد پذیرش بوده که نمی تواند در آموزش و پرورش کشور با وجود اسناد بالادستی جای گیر..

ادامه مطلب

بسیاری از ظرفیت‌های رشته وسیع دامپزشکی ناشناخته باقی مانده است

رییس جامعه دامپزشکان کشور عزیزمان ایران گفت: بسیاری از ظرفیت‌های رشته وسیع دامپزشکی ناشناخته باقی مانده هست. پیام محبی رییس جامعه دامپزشکان کشور عز..

ادامه مطلب